Ths.Bs Nguyễn Phúc Hoàn

Bác sỹ chuyên khoa Hỗ trợ sinh sản, bệnh viện ĐH Y Hà Nội

22/04/2020

Ths. Bs Nguyễn Đức Anh

Bác sỹ nội trú chuyên ngành Sản phụ khoa của Bệnh viện phụ sản Trung Ương

22/04/2020

Bác sỹ CkII Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Phụ sản TW

22/04/2020